Pozostałe

Kandydat musi złożyć podanie o przyjęcie do służby.

Możemy stwierdzić, iż z roku na rok coraz większa ilość osób planuje dostać się do policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie warunki trzeba spełnić, aby pracować w policji. Jak dokładnie odbywa się rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku powinien określić terminy rekrutacji, a także określić dokładnie najmniejszą liczbę ludzi, których zamierza się włączyć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty będą wymagane od kandydata? Kandydat musi przede wszystkim dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest też starannie wypełniony kwestionariusz kandydata. Nie można też zapomnieć o wypełnieniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie średnie do policji ma znacznie większą wagę aniżeli mogłoby się wydawać. Osoba, która nie dostarczy wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Niezbędne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w przypadku, kiedy pretendent do służby w policji byłby objęty wojskową ewidencją. Jakie znaczenie ma ocena wymienionych dokumentów? Jeśli kandydat złoży już wszystkie dokumenty do policji, określona komórka org. która zajmuje się sprawą selekcji poszczególnych kandydatów do służby przyzna tej osobie zarówno nr. identyfikacyjny, jak i oceni w kwestii zgodności z wymogami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by podkreślić, iż prawdziwość informacji znajdujących się w kwestionariuszu będzie podlegała sprawdzeniu we wszelkich dostępnych policji kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym powinno się mieć tą świadomość, iż podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do przedłużenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Za to zatajenie prawdy, albo wypisanie błędnych danych w kwestionariuszu osobowym jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w szkołach policyjnych Powinno się wiedzieć, iż w komórce do spraw doboru kandydatów konkretny kandydat do służby w policji otrzyma informację o terminie, w którym przeprowadzane będą następne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Należy do nich z pewnością zaliczyć test sprawności fizycznej policja, rekrutacja do policji. W dodatku należy posiadać świadomość, że każdy kandydat musi bezwarunkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Potem kandydat tego samego dnia poddany będzie 2 etapom postępowania kwalifikacyjnego. Musimy uświadomić sobie, że test sprawności fizycznej będzie polegać na wykonaniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Następnie wszystkie uzyskane wyniki będą przeliczone na odpowiedni system punktowy. Dodatkowo wspomniany wyżej egzamin sprawnościowy będzie zaliczany, w momencie gdy kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, który wynosi 1 min. i 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *